9,999.00 RON

Program de Formare pentru Viață ianuarie-iunie 2021

Cursul se desfășoară pe o perioadă de șase luni de zile și este structurat pe șase Module.

Fiecare modul include:

  • o sesiune de curs față în față sau on-line pe Internet (lunar)
  • sesiuni de recapitulare și îndrumare on-line pe Internet (săptămânal)

Întâlnirile față în față au loc o dată pe lună câte două zile (sâmbătă și duminică) și durează 8 ore (între orele 9:00 – 20:00).
Excepție fac primul și ultimul modul care durează câte 3 zile (vineri, sâmbătă și duminică).

La întâlnirile față în față care vor avea loc în București pot participa prin intermediul Internet-ului și cei care aleg să participe de acasă.

Întâlnirile on-line pe Internet au loc săptămânal câte 3 ore pentru recapitulare și răspunsuri la întrebările care apar pe parcursul fiecărei perioade de practică dintre Module.

Acest Curs de Formare este un Proces Transformațional Experiențial care se bazează pe Conștientizare, pe Metode de AutoCunoaștere și AutoControl și duce la înlocuirea conștientă a Programelor Mentale autodistructive cu Programe BioLogice Eficiente, Vindecătoare, Sustenabile, Adaptate la Realitatea fiecărui moment și context de viață.

Vezi descrierea completă