0722 323 533 CONTACT@CRINAVERES.RO

Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea vizitatorilor site-ului crinaveres.ro este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării acestei pagini de internet.
Site-ul web crinaveres.ro este deținut și administrat de către ESENȚA ESENȚEI S.R.L. societate cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Fântânele bloc Lama E, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J12/386/29.01.2016 și cod unic de înregistrare 35542829.

II. Categoriile de date cu caracter personal ce vor fi prelucrate

1. Dacă sunteți client al site-ului crinaveres.ro, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea lui.
Dacă pentru a vă crea cont, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, vom prelucra datele publice de profil afişate de aplicaţiile respective, precum nume utilizator şi adresa de e-mail.
În cazul în care alegeți să vă creați cont doar înainte de a finaliza comanda, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate, iar contul creat va fi șters automat.

2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele furnizate în cadrul secțiunii de contact, întrebări, sugestii sau reclamații.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

1. Dacă sunteți client al site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pentru:

 • desfășurarea relației contractuale respectiv pentru preluarea, validarea şi facturarea comenzii plasate pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat, definit în secţiunea Termeni și Condiții. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal fiind necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale.

 • îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă ESENȚA ESENȚEI S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale.

 • activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin mail sau sms, de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite prin intermediul site-ului crinaveres.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informații Cont. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul ultimului mail/sms primit. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informații Cont.

 • efectuarea diverselor analize privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a îmbunătății permanent experiența clienților pe site.

2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin mail sau sms de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui mail/sms conţinând comunicări comerciale.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor sugestii, întrebări sau reclamații.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina proprietarului şi administratorului site-ului, ESENȚA ESENȚEI S.R.L. (în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere Cont din secțiunea Informații Cont, vom interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite mail-uri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, ESENȚA ESENȚEI S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ESENȚA ESENȚEI S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ESENȚA ESENȚEI S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul site-ului ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către ESENȚA ESENȚEI S.R.L. prin intermediul site-ului crinaveres.ro;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate site-ului crinaveres.ro pot fi transferate în afara României doar către state din Uniunea Europeană. Datele personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau CEE, sau către organizații internaționale.

Nu încurajam SPAM-ul, nu furnizam adresa dumneavoastră de e-mail sau alte date personale unor terți (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de date personale obținute prin intermediul acestui site, nu divulgam datele dumneavoastră personale altor persoane care accesează paginile acestui site.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către site-ul crinaveres.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea noastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ESENȚA ESENȚEI S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ESENȚA ESENȚEI S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al site-ului crinaveres.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ESENȚA ESENȚEI S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@crinaveres.ro.

VIII. ACCESUL MINORILOR
Conținutul site-ului şi materialelor deținute de ESENŢA ESENŢEI S.R.L. nu este destinat minorilor, dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor sub 16 ani.

IX. Ce sunt cookie-urile şi cum le folosim?

Asemănător altor pagini comerciale, această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie pentru a colecta informații despre modul de folosire a site-ului.
Un cookie este un mic fişier text, care este stocat de pe calculatorul tău, dacă browserul (Firefox, Internet Explorer, Chrome sau Opera, etc) tău permite aceste lucru şi poate fi trimis către noi pentru a te identifica. Cookie-urile au fost create pentru a ajuta un web-site să recunoască tipul de browser al utilizatorului, prin stocarea de informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește un afişarea site-ului; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături; sugestii personalizate în funcţie de preferinţele etc.). Un cookie nu poate fi citit de un alt site care nu a creat acel cookie.

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Cookie-urile NU sunt viruși! Un cookie nu se comportă ca un virus sau ca alte programe de capturare a Informațiilor de Identificare Personală aflate pe calculatorul tău. Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot autorula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

X. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în aceasta pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne contactați la pagina de contact de pe acest site. Site-ul crinaveres.ro ia în serios aspectele legate de confidențialitate și intenționează să rămână în prima linie în ceea ce privește politica de confidențialitate și protecția datelor. Vom actualiza periodic politica de confidențialitate şi vom afișa noutățile pe această pagină.

Ultima actualizare: 11.05.2021

Share This